Wen Liu

TRAS Research Associate, Faculty of Science - Biological Sciences

Personal Website: https://www.researchgate.net/profile/Wen-Liu-99

Contact

TRAS Research Associate, Faculty of Science - Biological Sciences
Email
wen2@ualberta.ca

Featured Publications

Liying Xiao, Godelieve Gheysen, Mingwei Yang, Xueqiong Xiao, Lihe Xu, Xiaoli Guo, Lijie Yang, Wen Liu, Yueping He, Deliang Peng, Huan Peng, Kangsheng Ma, Haibo Long, Gaofeng Wang, Yannong Xiao

New Phytologist. 2024 April; 10.1111/nph.19570


Jia‐Xu Li, Zhong Tian, Xing‐Feng Liu, Bei Li, Hao‐Min An, Colin S. Brent, Jia‐Lu Wang, Xiao‐Ping Wang, Wen Liu

Molecular Ecology. 2023 June; 10.1111/mec.16896


Qiao Gao, Bei Li, Zhong Tian, Arnold De Loof, Jia‐Lu Wang, Xiao‐Ping Wang, Wen Liu

Pest Management Science. 2022 January; 10.1002/ps.6619


Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2021 December; 10.1016/j.ibmb.2021.103654


Shuang Guo, Qing-Wen Wu, Zhong Tian, Li Zhu, Kirst King-Jones, Fen Zhu, Xiao-Ping Wang, Wen Liu

Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2021 July; 10.1016/j.ibmb.2021.103582


PLoS genetics. 2021 February; 10.1371/journal.pgen.1009352


Wen Liu, Shuang Guo, Dan Sun, Li Zhu, Fen Zhu, Chao-Liang Lei, Long Sheng, Brian Phelps, Xiao-Ping Wang

Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2019 March; 10.1016/j.cbpa.2018.12.004


Li Zhu, Zhong Tian, Shuang Guo, Wen Liu, Fen Zhu, Xiao-Ping Wang

Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2019 January; 10.1016/j.ibmb.2018.11.001


G3: Genes|Genomes|Genetics. 2018 November; 10.1534/g3.118.200539


Scientific Reports. 2017 January; 10.1038/srep40509


Protein kinase C delta phosphorylates ecdysone receptor B1 to promote gene expression and apoptosis under 20-hydroxyecdysone regulation

Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017 January;


Scientific Reports. 2016 January; 10.1038/srep38900


Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2016 January; 10.1016/j.ibmb.2016.05.004


Endocrinology. 2014 January; 10.1210/en.2013-2020


Journal of Biological Chemistry. 2014 January; 10.1074/jbc.M113.547018


Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. 2013 January; 10.1016/j.bbagen.2013.06.037


Developmental Biology. 2012 January; 10.1016/j.ydbio.2012.06.015


View additional publications